Algemene Voorwaarden

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van JustFan c.q. www.justfan.nl, beiden hierna te noemen onder de naam JustFan, zijn deze voorwaarden van toepassing. Afwijkende voorwaarden zijn alleen van toepassing, indien deze schriftelijk aan JustFan zijn medegedeeld en schriftelijk door ons zijn goedgekeurd. Bij het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met onze voorwaarden. Alle rechten en aanspraken uit deze voorwaarden en de eventuele schriftelijke afwijkende overeenkomsten worden zowel door JustFan als door derden in opdracht van JustFan bedongen.

PRIJZEN

Alle genoemde prijzen zijn inclusief de BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen. De prijzen zijn vermeld in Euro’s.

VERZENDKOSTEN

Alle genoemde prijzen zijn exclusief de verzending. Deze worden bij het afrekenen getoond. Uiteraard kunt u dan nog steeds kiezen om de bestelling te annuleren.

BESTELLING

De koopovereenkomst is pas van kracht na ontvangst van uw schriftelijke bestelling in combinatie met de acceptatie van uw bestelling door JustFan. Indien uw bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt u dit binnen 10 (tien) dagen schriftelijk medegedeeld. Alle bestellingen kunnen door ons worden geverifieerd. Indien er een prijsstijging plaatsvindt tussen de besteldatum en de uitleverdatum bent u gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden binnen 10 (tien) dagen na berichtgeving van deze stijging. Alleen schriftelijk annulering van de order wordt door JustFan geaccepteerd.

BETALING

De betaling dient plaats te vinden volgens de door u geselecteerde betalingsconditie, welk u door JustFan wordt aangeboden. De betaalmogelijkheden die u onder andere worden geboden zijn:

 • iDEAL
 • Vooruit betaling (wacht wel op de proforma factuur voordat u betaald)
 • Contant bij afhalen
 • Bancontact

Op de gefactureerde bedragen vinden geen kortingen plaats van welk aard dan ook. Bij het in gebreke blijven van enige betaling heeft FanPlaza het recht de overeenkomst uit te stellen c.q. te ontbinden. Bij het overschrijden van de betalingstermijn c.q. restant-betaling bent u de wettelijke rente verschuldigd en de eventuele (gerechtelijke) kosten.

LEVERING

De door JustFan opgegeven levertijden zijn indicatief van aard. Vaak is dit tussen de 2 en 5 dagen. Bij betaalwijze ‘Vooraf betaling” dient ook uw betaling te zijn voldaan voordat uw bestelling kan worden verzonden. Wilt u het voor c.q. op een bepaalde tijd uw bestelling ontvangen, dan kunt u dit bij de opmerkingen van uw bestelling opgeven. Natuurlijk kunt u ook even bellen voor de levertijd, wanneer een artikel niet op voorraad is. Bij het overschrijden van de leveringstermijn heeft u geen recht tot een schade vergoeding en/of een korting op de bestelling en kan dit ook niet leiden tot een ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is, dat redelijker wijs niet kan worden verwacht dat deze overeenkomst in stand blijft.

WEIGERING LEVERING

De levering vindt plaats na ontvangst van het orderbedrag inclusief de verzendkosten. Indien, bij levering, de zending niet door u wordt geaccepteerd, welk door het vervoersbedrijf (o.a. PostNL) wordt aangeboden en/of niet wordt opgehaald bij het vervoersbedrijf na het aanbieden én er geen sprake is van ernstige breuk aan buitenzijde verpakking komen de gehele verzendkosten voor uw rekening.

EIGENDOMSRECHT

De eigendomsoverdracht vindt pas plaats wanneer de artikelen zijn geleverd en de daar tegenover gestelde prijzen, inclusief de eventuele invorderingskosten aan JustFan zijn voldaan.

AANSPRAKELIJKHEID

De verantwoordelijkheid c.q. aansprakelijkheid van de producten worden op het moment van acceptatie van deze producten aan u overgedragen.

GARANTIES

Op alle geleverde artikelen gelden de algemene garantie bepalingen van de fabrikant c.q. importeur.

RECLAMES

U bent verplicht de bij u afgeleverde goederen te controleren op juistheid van levering en op eventuele breuk. Indien er sprake is van verkeerde levering en/of breuk, dan dient u dit binnen 8 (acht) dagen schriftelijk te melden. Indien de door u ontvangen goederen niet juist zijn en of enig breuk vertonen, kunnen deze artikelen retour gezonden worden, na het verkrijgen van een retour autorisatie nummer van JustFan. Indien u een product niet wenst af te nemen om welke reden dan ook, dan heeft u het recht deze artikelen retour te zenden binnen 14 (dagen) na levering. Ook hier geldt dat er eerst een retour autorisatie nummer aangevraagd dient te worden. De retourzendingen worden alleen geaccepteerd wanneer zowel de goederen als de verpakking in ongeschonden staat worden ontvangen en de JustFan sluitzegels niet zijn verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor de retourzendingen voor uw rekening zijn.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

De gegevens betreffende de bestelling worden verwerkt in het verkoop database. Dit is noodzakelijk voor een goede order-processing. Deze gegevens kunnen, wanneer u dit heeft geaccordeerd, worden gebruikt voor andere verkoop activiteiten die voor u interessant kunnen zijn. Indien u na de totale afhandeling van de overeenkomst wenst, dat u verdere commerciële benadering niet op prijs stelt, in welke vorm dan ook, zullen wij uw gegevens blokkeren voor verdere commerciële activiteiten. Dit kunt u aangeven bij de bestelling, echter kunt u dit ook op een later tijdstip schriftelijk per email of brief aangeven.

OVERMACHT

Indien sprake is van overmacht is het niet mogelijk hier JustFan aansprakelijk voor te stellen in welk vorm dan ook. Er is sprake van overmacht wanneer een tekortkoming niet te wijten is aan JustFan.

OVERIGEN

Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden en/of andere schriftelijk goedgekeurde afwijkende overeenkomsten met JustFan in strijd mochten zijn met de wet, zal de betreffende bepaling c.q. overeenkomst worden vervangen door een nieuwe rechtsgeldige bepaling van gelijke aard. Op de gehele bedrijfsvoering (van order acceptatie tot en met uitlevering en betaling) van JustFan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing Alle geschillen dienen redelijkerwijs tussen de partijen worden opgelost. Indien dit niet mogelijk is, wordt dit voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Retourbeleid / Herroepingsrecht

Bestelling ongedaan maken.
Wilt u een bestelling niet meer ontvangen of heeft u deze al ontvangen, dan mag u deze altijd annuleren c.q. terugsturen binnen de 14 dagen.

Hoe te handelen bij:

 1. Bestelling bij JustFan geplaatst, maar wil deze niet ontvangen c.q. annuleren.
 2. Bestelling ontvangen, maar wil deze terug sturen.

1. Bestelling bij JustFan geplaatst, maar wil deze niet ontvangen c.q. annuleren.

Uw bestelling is nog niet verstuurd, dan volstaat een email. Het eventuele door u betaalde bedrag wordt naar dezelfde bankrekening overgemaakt.

2. Bestelling van JustFan ontvangen, maar wil deze terug sturen.

Bij ontvangst van uw bestelling geldt de regel, dat u 14 dagen de tijd heeft om het artikel te bekijken, te voelen, maar niet te gebruiken. U mag het artikel zonder een reden retour zenden. Wilt u wel een reden opgeven, dan zijn wij daar blij mee, zodat eventuele wijzigingen kunnen worden doorgevoerd.

Bij het retour zenden gelden de volgende regels:

 • De kosten van retourzending zijn voor rekening Klant
 • Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd
 • Het artikel dient niet gebruikt, gedragen en/of (af)gewassen te zijn.
 • Het artikel dient in de het liefst in originele verpakking te zijn.
 • Voeg een kopie van uw bestelling bij de verzending, zodat wij deze snel en goed kunnen afhandelen.

Het retourneer adres is:
J Duikerstraat 10
1333 PR ALMERE
T.a.v. Afdeling Retouren

Voor vragen, altijd even bellen met JustFan, 036 – 8 444 666 of stuur een email naar: info@justfan.nl